A A A

Messenger

 

 

 

Nosnosť kg

Prepravné za 1km

0-200

0,19 až 0,26

201-450

0,26 až 0,30

451-1000

0,30 až 0,33

1000-1800

0,33 až 0,45

 

Výška sadzby je priamo úmerná vzdialenosti v km a hmotnosti

 

 

Messenger: prepravu vykonáme vozidlom, dľa Vašej požiadavky(prip. aj klimatizované)

 

 

* garancia doby doručenia sa vzťahuje na prepravu, nie na colné prejednanie v krajine určenia

* ceny sú uvádzane v EUR bez DPH